Available courses

Náhradní online kurz pro přechodné pěstouny s uzavřenou dohodou s Magistrátem města Mladá Boleslav.

E-learningový kurz zaměřený na podporu přechodných pěstounů v oblasti prevence vyhoření a zvládání stresu a zátěže.
Vytvořeno pro potřeby Střediska sociální prevence Olomouc. p. o.