Available courses

Pokusný kurz

Tento kurz byl vytvořen jako online náhrada prezenčního vzdělávání pěstounů s uzavřenou dohodou se Střediskem sociální prevence Olomouc, p. o.

Cílem toho kurzu je posílit kompetence účastníků pro zdravé zvládání zátěžových a stresových situací.


Tento kurz byl vytvořen jako online náhrada prezenčního vzdělávání.

Cílem toho kurzu je posílit kompetence účastníků pro zdravé zvládání zátěžových a stresových situací.